Үйл явдлууд

2010 он

Суурь боловсролын салбараас туршлага судлах аялал


“ТӨВД” агентураас 2012 оны 12-р сарын 16-23-ны өдрүүдэд Берлин хотноо зохион байгуулсан ХБНГУ-ын суурь боловсролын бодлого, тогтолцоо түүний хэрэгжилттэй танилцах туршлага судлах аялал зохион байгуулагдлаа.  Тус аялалын явцад   замын хөдөлгөөнийн дүрмийг дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгах, замын хөдөлгөөний хичээл заах зориулалтын талбайг Улаанбаатар хотын дүүрэг, аймаг, сум болгонд байгуулах санаачлага гарсан билээ. Уг саналыг  01- сарын 09- ны өдөр БСШУЯ- нд албан ёсоор хүргүүлсэн болно. Аялалд хамрагдаагүй суурь боловсролын сургуулиудаас ийм аялалд хамрагдах хүсэлтээ удаа дараа илэрхийлж байгаа нь манай ажлын үр дүнгийн нэгэн илэрхийлэл  хэмээн ойлгож бид баяртай байна.