Үйл явдлууд

2010 он

Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн асуудлаар баримтлаж буй бодлого, үйл ажиллагаа


2013 оны 05 сарын 16- 23 ны өдрүүдэд Дорноговь аймгийн "Манлайлагч иргэд ТББ"- ын хүсэлтээр ХБНГУ- аас эмэгтэйчүүд, хүүхэд, гэр бүлийн асуудлаар баримтлаж буй бодлого, Холбооны Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаатай танилцах аялалыг ТӨВД агентур зохион байгуулав.