Үйл явдлууд

2010 он

Радио телевизийн тогтолцоо, хууль эрх зүйн орчин, тоон системд шилжих хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй танил


Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлүүд өрсөлдөөнтэй, илүү мэргэжлийн түвшинд ажиллах шаардлага хэрэгцээ нэн их байгааг үндэслэн ХБНГУ- ын РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ТОГТОЛЦОО, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ТООН СИСТЕМД ШИЛЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ТАНИЛЦАХ"  туршлага судлах аялал зохион байгууллаа.  Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй телевизүүд тоон системд шилжих үйл явцын өмнө зохион байгуулагдсан энэхүү туршлага судлах аялал нь олон талын үр өгөөжтэй болсныг оролцогчид онцоллоо.