Үйл явдлууд

2010 он

Өрлөг, плита наах мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.


 

Барилгын салбарын мэргэжилтэн ажилтаны ур чадварыг дээшлүүлэх өрлөгийн болон плитачины дунд шатны сургалт зохион байгуулагдаж амжилттай өндөрлөлөө.