Үйл явдлууд

2010 он

Суурь боловсролын салбараас туршлага судлах аялал


2013 онд манай агентураас зохион байгуулагдсан ХБНГУ- ын "Суурь боловсролын тогтолцоо" туршлага судлах аялал амжилттай явагдсан. Аялалд хамрагдаагүй Нийслэлийн сургуулиудаас гаргасан саналын дагууд дахин зохион байгаалагдав.