Үйл явдлууд

2010 он

Мэргэжлийн холбоодын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг Монголын авто замчдын холбооноос зохион байгуулагдсан


https://www.youtube.com/watch?v=IbqwQK8ihwE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR179dsQq2FW43QpJlCDqwF1xb83Vu8ZK4D0NgJWvtGVUO2108UaBSnpaA0