Үйл явдлууд

2010 он

Мэргэжил эзэмших залуусын 2018 оны ээлж ХБНГУ- ыг зорилоо.