Үйл явдлууд

2010 он


2018 оны 4-р сарын 22- 29 ны өдрүүдэд ХБНГУ, Бельгийн Вант улсад (Европын холбооны боловсролын комисс) их дээд сургуулийн боловсролын бодлого тогтолцоо, эрх зүйн орчин сургалт судалгааны чиглэлээр туршлага судлах арга хэмжээнд Монголын хувийн их дээд сургуулиудын консерциум болон бусад их дээд сургуулиудын төлөөлөл оролцов. 
ТӨВД агентураас зохион байгуулсан тус сургалт аялалыг талууд ихээхэн үр дүнтэй болсныг онцлон дурьдсан бөгөөд цаашид энэ салбарт хамтран хэрэгжүүлэх олон ажлуудын эхлэл тавигдлаа хэмээн үзэв.