Үйл явдлууд

2010 он

ЕБС- ийн захирал болон багш нар, НИТХ- ийн төлөөлөгчид ОХУ, Финланд, ХБНГУ-д


ЕБС- ийн багш захиралууд, НИТХ- ийн төлөөлөгчид ОХУ, Финланд, ХБНГУ- уудын боловсролын тогтолцоо, бодлого, үйл ажиллагаатай танилцан туршлага судаллаа. Манай агентур тус аялалыг 5 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж боловсролын салбарын хөгжил, шинэчлэлд хувь нэмрээ оруулсаар байна.

  

Энэхүү аялалын үр дүнд монголын боловсролыг шинэчлэх, боловсронгуй болгоход тодорхой алхамууд хийгдэж бидний аялал үр дүн гарна гэдэгт бид итгэлтэй байна.