Үйл явдлууд

2010 он

ХБНГУ-д мэргэжлийн сургуульд суралцах залуучуудын хэлний бэлтгэл амжилттай явагдаж байна


ХБНГУ-д барилгын чиглэлээр мэргэжил эзэмших залуус өдөр бүр 6-8 цаг хэлний бэлтгэл хийж байна.