Үйл явдлууд

2010 он

2022 оны хичээлийн жилд ХБНГУ-д мэргэжил эзэмшихээр хилийн дээс алхсан ТӨВД агентурын сурагчид


Мэргэжлийн боловсролын салбарт хийж буй ТӨВД агентурын үйл ажиллагааны хүрээнд ХБНГУ-д мэргэжил эзэмших залуусыг хөтөчлөн, зуучлах ажил 5 дахь жилдээ амжилттай үргэлжилж байна.