Үйл явдлууд

2010 он

Ховд аймгийн Жаргаланд сумын төлөөлөгчид ХБНГУ-д.


Ховд аймгийн Жаргалат сумын төлөөлөгчид 7 хоногийн хугацаатай ХБНГУ-д айлчлан тус улсын Заксон Анхалт муж улстай хийх хамтын ажиллагаа болоод хөдөөгийн хөгжлийн бодлого, ус бохир ус, хог хаягдал, агаарын бохирдол, иргэдийн аюулгүй байдал зэрэг сэдвээр туршлага судлах аялалд оролцов. 

Хөдөө орон нутагт амьдарч буй иргэдийн амьдарлын стандарт, амжиргааны түвшинг өсгөх гэхчлэн ХБНГУ- ын хөдөөд баримтлаж буй маркетингийн арга хэлбэр, бодлогын талаар туршлага судлав.