Үйл явдлууд

2010 он

PISA- г Монгол улсад нэвтрүүлэх үйлсэд ТӨВД агентурын оролцоо


PISA нь суурь боловсролын түвшин тогтоох олон улсын харьцуулсан судалгаа юм. Олон Улсын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа Хөгжлийн Байгууллагаас явуулдаг уг судалгаа нь суурь боловсрол эдийн засгийн хөгжлийн шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн нийгэмд нийлүүлж чадаж байгаа эсэхийг тодорхойлдог
боловсролыг цэвэр эдийн засгийн талаас нь  хэмждэг судалгаа юм. 
Боловсролыг мэдлэгээр хэмждэг сонгодог ойлголт чадамжаар үнэлэгдэх  шинэ шаардлага бий болж байна.  Энэ чиглэлээр ХБНГУ- ын Потсдамын их сургуулийн профессор Майертэй 7 хоног эх орондоо ажиллааа. Манай агентураас 1-р сард зохион байгуулсан ОХУ, БНФУ, ХБНГУ- уудын боловсролын салбарын инноваци, туршлагатай танилцах сургалт аялалын үр дүн гарч эл сэдэв олны анхааралд хүрч байгаад баяртай байна.